فرم درخواست همکاری

لطفا تمام اطلاعات لازم را با دقت وارد کنید
نام*
نام خانوادگی*
نام پدر*
کدملی*
شماره شناسنامه*
تاریخ تولد*
محل تولد
تلفن ثابت*
تلفن همراه*
شماره موبایل یک شخص آشنا، جهت تماس در زمان اورژانسی*
آدرس*
وضعیت تاهل*
تعداد فرزندان
وضعیت نظام وظیفه
میزان تحصیلات*
نام رشته تحصیلی و گرایش*
نام دانشگاه یا دانشکده تحصیلی*
در صورت داشتن سابقه کاری، لطفا عنوان شغل، محل فعالیت، تاریخ و علت ترک را بیان کنید.
میزان آشنایی با نرم افزارها و زبان های برنامه نویسی *
میزان اشنایی با زبان های خارجه*
در صورتی که دارای مدرک تخصصی حوزه نرم افزار هستید، نام دوره و نام آموزشگاه و تاریخ اخذ مدرک آن را وارد کنید.
طریقه آشنایی با شرکت خورشید نشان کویر*
در صورتی که از طریق معرفی دوستان با ما آشنا شده اید، لطفا نام معرف را بیان کنید.
در صورتی که دوره لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترای خود را به پایان رسانده اید، لطفا تاریخ پایان هر کدام از مقاطع را بنویسید.